Współuzależnienie alkoholowe – objawy i konsekwencje

Współuzależnienie alkoholowe – objawy i konsekwencje

Narastające problemy związane z uzależnieniem od alkoholu dotykają zarówno osobę uzależnioną, jak i jej bliskich. Ciągły niepokój, stres oraz poczucie bezsilności okazują się bardzo częstymi elementami towarzyszącymi codziennemu funkcjonowaniu takiej rodziny. Osoba najbliższa, a więc partner lub partnerka niejednokrotnie borykają się z problemem współuzależnienia – zespołem zaburzeń związanych z próbą adaptacji do trudnej sytuacji.

Objawy współuzależnienia

Osoba współuzależniona większość swojej uwagi koncentruje na zachowaniach osoby dotkniętej chorobą alkoholową. Jej życie podporządkowane jest trudnościom wynikającym z tego uzależnienia, pomimo że sama może wcale nie sięgać po alkohol czy inne używki. Współuzależnienie alkoholowe objawia się:

– usprawiedliwianiem negatywnych zachowań osoby pijącej, tłumaczenie picia przed innymi, a często również zaprzeczanie istnieniu problemu,
– częstym skupianiem myśli oraz uzależnianiem własnych uczuć od zachowań partnera związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu,
– ukrywaniem problemu alkoholowego osoby uzależnionej przed innymi,
– wyręczaniem osoby pijącej w codziennych obowiązkach, których ta nie jest w stanie spełnić z powodu picia,
– podporządkowaniem swojego trybu życia osobie uzależnionej,
– dbaniem o pozytywny wizerunek pijącego, nawet jeśli prowadzi to do kłamstwa.

Konsekwencje wynikające ze współuzależnienia

Trwanie w stanie ciągłego napięcia emocjonalnego, strachu o zdrowie czy życie swojego partnera oraz obawy o przyszłość rodziny prowadzi do poważnych zaburzeń psychosomatycznych. Pojawiają się nerwice, poczucie pustki, a także samotność. Mogą wystąpić również zakłócenia czynności poznawczych – umiejętność odróżnienia poprawnych wzorców zachowań, a więc tego, co dobre, a co złe. Osoba współuzależniona odczuwa niemożność opuszczenia uzależnionego, często ma także problem z identyfikacją własnych potrzeb. To wszystko prowadzi do znacznego obniżenia jakości życia.

Choć współuzależnienie nie jest chorobą, to jednak uwolnienie się od niego wymaga terapii. Pomoc specjalisty pozwoli powrócić do prawidłowych wzorców funkcjonowania, rozpoznać własne potrzeby i zatroszczyć się o jakość życia swojego oraz najbliższych.

mgr Weronika Hankowska

Autor: mgr Weronika Hankowska

Ukończyła studia magisterskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku położnictwo oraz specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.  Odbyła wolontariat na oddziale położniczym i w poradni laktacyjnej Szpitala św. Zofii w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się leczeniem uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: