Leczenie alkoholizmu Warszawa

Jak wygląda leczenie uzależnienia od Alkoholu?

  1. Do rozpoczęcia detoksu alkoholowego konieczna jest zgoda pacjenta.
  2. Do podania kroplówki przystępuje się dopiero po 3-4 godzinach abstynencji. W innym przypadku ciśnienie krwi, które obniża się po spożyciu alkoholu, mogłoby spaść jeszcze bardziej po lekach psychotropowych, co doprowadziłoby do zapaści.
  3. Lekarz przyjeżdża do domu pacjenta, po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia.
  4. Podczas wizyty przeprowadzony zostaje staranny wywiad oraz badanie lekarskie. Pacjentowi podaje się kroplówkę. Składa się ona z 1000-1500 ml. płynów infuzyjnych, takich jak: PWE, glukoza i sól fizjologiczna, a także z leków psychotropowych. Dzięki podaniu tych środków można w znacznym stopniu zlikwidować przykre skutki odstawienia substancji uzależniającej i zahamować chęć spożycia alkoholu. Dodatkowo podawane są także witaminy oraz mikroelementy, pozwalające odzyskać lepszą kondycję organizmu. Czas trwania detoksu wynosi od 1 do 3 dni, uzależniony jest od długości ciągu alkoholowego. Kroplówki chory otrzymuje dwa razy dziennie. Pierwszą wykonuje lekarz podczas wizyty. Następnie zapewnia się pacjentowi dostęp do usług pielęgniarskich, a opiekująca się chorym pielęgniarka dba o podawanie leków według zaleceń odnotowanych przez lekarza w karcie informacyjnej. W połączeniu z lekami doustnymi, zażywanymi przez pacjenta pomiędzy kroplówkami, daje to możliwość odzyskania dobrego samopoczucia i podjęcia obowiązków zawodowych. Jest też odpowiednim punktem wyjścia do przemyślenia dalszego leczenia.
  5. Kolejny punkt to już zasadniczy etap leczenia uzależnienia, w trakcie którego istnieje możliwość skorzystania z psychoterapii indywidualnej lub zbiorowej w klubach AA. Dodatkowo leczenie wspomagane jest środkami farmakologicznymi, które pozwalają zredukować chęć sięgnięcia po alkohol.
  6. Niektórzy pacjenci decydują się na wszczepienie esperalu. Bezbolesny zabieg przeprowadzany jest przez doświadczonego chirurga, zwykle po przeprowadzeniu detoksu. Esperal, wprowadzony w mięsień pośladkowy, działa przez okres około roku. W tym czasie pacjent nie powinien spożywać alkoholu, może bowiem wywołać reakcję groźną dla jego zdrowia lub życia, a także szereg przykrych objawów.