Przymusowe leczenie odwykowe

Przymusowe leczenie odwykowe Terapia uzależnień najczęściej jest dobrowolna i wynika z chęci poprawy życia osoby uzależnionej oraz jej bliskich. Zdarza się, że chory decyduje się

Czytaj więcej »