Skutki padaczki alkoholowej

Skutki padaczki alkoholowej

Padaczka alkoholowa występuje u ludzi uzależnionych od alkoholu, którzy silnie zredukowali ilość jego spożywania albo zupełnie zaprzestali picia, stąd nazywana jest także powikłaniem zespołu abstynencyjnego. Szacuje się, że dotyka ona od 5 do nawet 25% osób obarczonych chorobą alkoholową w stadium zaawansowanym. W niniejszym artykule przedstawiamy najczęstsze i przy tym najbardziej niebezpieczne skutki wspomnianej przypadłości.

Padaczka alkoholowa – możliwe konsekwencje

Podstawowym ryzykiem, z którym wiąże się napad drgawkowy charakterystyczny dla padaczki alkoholowej, są urazy mechaniczne. Osoba wpadająca w taki stan jest silnie narażona na upadek, który może spowodować poważne obrażenia głowy oraz kończyn w tym m.in. złamania, a także pourazowe krwiaki wewnątrzczaszkowe. Ponadto w trakcie trwania lub na skutek ataków istotnie wzrasta prawdopodobieństwo zachłyśnięcia się, a także nierzadko pojawiają się symptomy takie jak biegunka, wrzody żołądka, wymioty czy niewydolność oddechowa. Stan padaczki alkoholowej uszkadza też dużą liczbę neuronów, sprzyja rozwojowi kwasicy i może powodować obrzęki mózgu.

Jednocześnie wspomniana choroba wywiera negatywny wpływ także na sfery życia niezwiązane bezpośrednio ze sprawnością naszego organizmu. Jednym z najbardziej jaskrawych tego przykładów jest fakt, iż w wyniku zdiagnozowania jej przez lekarza pacjent nie będzie mógł uzyskać prawa jazdy.

Padaczka alkoholowa a ryzyko śmierci

Zgodnie z powszechnie dostępnymi szacunkami w wyniku powikłań padaczki alkoholowej umiera około 1% wszystkich zdiagnozowanych na tę chorobę osób. Do głównych przyczyn śmierci pacjentów należą:

  • niedotlenienie,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • nieprawidłowa praca układu krążenia, wątroby lub nerek,
  • kwasica alkoholowa,
  • ogólna niewydolność organizmu wzmagana całościowym wyniszczeniem ustroju powodowanym przez alkohol.

Padaczka alkoholowa stanowi typową przypadłość dotykającą ludzi borykających się z uzależnieniem od alkoholu. Jedynym sposobem, aby zapobiegać jej rozwojowi, a tym samym pogłębianiu się niebezpiecznych dla zdrowia i życia symptomów, jest ograniczenie spożywanej ilości tej szkodliwej substancji.

mgr Weronika Hankowska

Autor: mgr Weronika Hankowska

Ukończyła studia magisterskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku położnictwo oraz specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.  Odbyła wolontariat na oddziale położniczym i w poradni laktacyjnej Szpitala św. Zofii w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się leczeniem uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: