Co może świadczyć o tym, że dziecko bierze narkotyki?

  • Słabsze oceny w szkole
  • Nie zwracanie uwagi na swój wygląd
  • Szybka utrata wagi
  • Trudności z zaśnięciem w nocy oraz z dobudzeniem rano (zmienna aktywność)
  • Zmiana środowiska towarzyskiego
  • Porzucenie wcześniejszych zainteresowań
  • Zaginięcie różnych domowych przedmiotów
  • Znalezienie przedmiotów związanych z narkotykami (bibułki, małe folie aluminiowe, fifki)
  • Chwiejny nastrój: częste wybuchy agresji, depresja
  • Pojawienie się na ubraniach emblematów narkotycznych np. liści marihuany

Objawy charakterystyczne dla poszczególnych narkotyków

Kokaina: katar, pociąganie nosem, nadpobudliwość, rozszerzenie źrenic, nadmierna gadatliwość, nadaktywność i niepokój psychoruchowy

Amfetamina: wyjątkowa energia, poczucie mocy, nadaktywność, bezsenność, brak łaknienia, krótki oddech, zwiększone wydalanie, przyspieszony oddech

Halucynogeny (marihuana, haszysz): oddech, włosy, i ubrania o charakterystycznej, słodkiej woni, euforia, niekontrolowane chichotanie, kaszel, większe łaknienie

LSD, meskalina, inne narkotyki: zaburzone postrzeganie rzeczywistości, rozszerzone źrenice, uczucie suchości w ustach, zwiększona potliwość, nieprzyjemne urojenia, strach, panika

Opiaty (heroina, morfina, opium itp.): zwężone źrenice, wilgotne oczy, opadająca głowa i powieki, swędzenie i pieczenie skóry, rany, ślady nakłuć

DETOX – pierwszy krok do przerwania ciągu narkotycznego

W przypadku  uzależnienia pierwszym i najważniejszym krokiem jest odtruwanie od narkotyków. Jednak, aby możliwe było rozpoczęcie detoksykacji (detoxu), niezbędna jest zgoda pacjenta. W przypadku osób niepełnoletnich decyzję mogą podjąć rodzice. Należy jednak pamiętać, że bez akceptacji ze strony uzależnionego dziecka leczenie może nie odnieść oczekiwanego skutku.

Czytaj więcej

Lekarz udaje się do domu pacjenta po otrzymaniu telefonicznej zgody na rozpoczęcie leczenia. Podczas tej pierwszej wizyty zostaje przeprowadzony szczegółowy wywiad z pacjentem i jego rodziną oraz badanie lekarskie, mające na celu ocenę stanu organizmu. Podłączona zostaje kroplówka, zawierająca płyny infuzyjne i leki, które pomagają zahamować chęć zażywania narkotyków. Pozwalają też zredukować nieprzyjemne skutki odstawienia substancji uzależniającej, takie jak bóle stawów, mięśni, kręgosłupa. Wizytę kończy wypełnienie specjalnej karty informacyjnej, w której zapisany zostaje planowany przebieg leczenia, optymalny skład kroplówek, oraz dawki leków.

Detox trwa zwykle od 5 do 7 dni, a długość tego okresu uzależniona jest od wysokości stężenia substancji psychoaktywnych w organizmie. W tym czasie pacjent powinien mieć zapewniony dostęp do usług pielęgniarskich. Najlepiej, aby były to wykwalifikowane pielęgniarki, mające doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. W trakcie terapii wykonywane są testy na obecność narkotyków, zarówno przez lekarza, jak i pielęgniarkę opiekującą się chorym.

Proces detoksykacji kończy się wizytą lekarza, podczas której zostaje podłączona ostania kroplówka. Lekarz przeprowadza także z chorym i jego najbliższymi poważną rozmowę dotyczącą planów dalszego postępowania. Pacjent otrzymuje skierowanie na psychoterapię, zostają też wdrożone blokery, które pomagają podtrzymać abstynencję. W trakcie leczenia pacjent oraz jego rodzina mogą liczyć na stały kontakt z firmą oraz lekarzem prowadzącym.

Alkater prowadzi terapię leczenia uzależnień, obejmującą opisany proces detoksykacji (detox). Pacjenci mogą również skorzystać z zabiegu wszczepiania esperalu, który wykorzystywany jest podczas leczenia alkoholizmu. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości.