Wpływ alkoholu na organizm człowieka

Wpływ alkoholu na organizm człowieka

Wpływ alkoholu na organizm człowieka

Alkohol przepływając przez organizm człowieka pozostawia po sobie wiele szkód. Są one związane niemal z każdym aspektem jego funkcjonowania. Pomijając kwestie leczenia uzależnień alkoholowych należy być świadomym negatywnego wpływu na ciało w sferze zewnętrznej jak i wewnętrznej. Stopień degradacji organizmu ma potem istotny wpływ w procesie odtruwania (detox).

Alkohol swoimi właściwościami szkodliwie oddziaływuje na tkanki budujące organy wewnętrzne, kości, mięśnie, a także skórę. Może również powodować ogólne obniżenie poziomu glukozy, co skutkuje zawrotami głowy bądź drżeniem rąk. Kluczowymi organami wewnętrznymi z perspektywy późniejszego procesu odtruwania (detox) są: wątroba, nerki, żołądek, jelito cienkie oraz przełyk. Wszystkie, w momencie nadużywania alkoholu są podrażniane, co w efekcie może prowadzić do ich większej, bądź mniejszej niewydolności. Jest to o tyle istotne, iż każde zaburzenie wyżej wymienionych organów zazwyczaj oddziaływuje na funkcjonowanie całego organizmu. Dlatego z perspektywy leczenia uzależnień, wcześniejsze odtrucie jest kwestią niezwykle ważną.

Organem traktowanym osobno będzie mózg. Ze względu na jego złożoność, alkohol jest w stanie doprowadzić do jego kompleksowego uszkodzenia. Objawia się między innymi trudnościami w chodzeniu, bełkotliwą mową, zwolnionym czasem reakcji, rozmytym obrazem czy lukami w pamięci. Mózg także wymaga przeprowadzenia odtrucia (detox), jednak jest to proces, który następuje już w fazie właściwego leczenia uzależnienia. W mózgu bowiem powstaje zalążek niezdrowego oraz niebezpiecznego przywiązania człowieka do alkoholu.

mgr Weronika Hankowska

Autor: mgr Weronika Hankowska

Ukończyła studia magisterskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku położnictwo oraz specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.  Odbyła wolontariat na oddziale położniczym i w poradni laktacyjnej Szpitala św. Zofii w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się leczeniem uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: