Alkohol i kobiety

Alkohol i kobiety

Alkohol i kobiety

Kobiety są dużo bardziej podatne na alkohol i na jego następstwa. U kobiet, które wypiły tę samą ilość alkoholu co mężczyźni, stwierdza się wyższe stężenie alkoholu we krwi i większe szkody zdrowotne spowodowane piciem. A co za tym idzie odtrucia ich są dużo dłuższe i znacznie cięższe. Badacze twierdzą, że kobiety są bardziej narażone na spowodowane piciem alkoholu uszkodzenia narządów, a także urazy w wyniku wypadków drogowych i przemocy ze strony innych.

Organizm kobiety wchłania i metabolizuje alkohol inaczej niż organizm mężczyzny. Zawiera mniej wody niż organizm mężczyzny o takim samym ciężarze ciała, dlatego bezpośrednio po wypiciu tej samej ilości alkoholu jego stężenie we krwi u kobiet jest wyższe niż u mężczyzn, ale alkohol u kobiet jest szybciej usuwany z krwi. Tak się dzieje, ponieważ metabolizowany jest przede wszystkim w wątrobie, a u kobiet na jednostkę suchej masy ciała przypada większa niż u mężczyzn objętość tkanki wątroby. Oznacza to, że kobiety muszą sięgać częściej po alkohol, gdyż jest on szybciej usuwany z organizmu, właśnie dlatego, są one bardziej podatne na uzależnienie od alkoholu, a co za tym idzie na częstsze odtrucia. Wyniki badań wskazują, że kobiety pijące alkohol częściej niż mężczyźni ponoszą z tego powodu uszczerbek na zdrowiu, a także bardziej narażone są na urazy, konflikty z prawem oraz trudności w relacjach międzyludzkich. Prócz uwarunkowań biologicznych szczególną uwagę skupia kwestia psychologiczna, która przejawia się między innymi w doznawaniu pozornych korzyści wynikających z działania alkoholu. Między innymi kobiety dużo częściej niż mężczyźni sięgają po alkohol z powodów emocjonalnych, chociażby poradzenia sobie z problemami związanymi z sytuacją domową, wynikających z pełnienia roli matki i żony. Ale też przeżywania swoistej dla roli gospodyni domowej formy samotności związanej często z frustrowanymi potrzebami, takimi jak potrzeba kontaktu z innymi ludźmi, potrzeba samorealizacji, czy też potrzeba zwykłej uważności przez innych członków rodziny. Część kobiet pije regularnie ze względu na wyraźne objawy związane z napięciem przedmiesiączkowym, którym towarzyszy wahanie nastroju i dolegliwości bólowe. Pewna grupa kobiet zaczyna intensyfikować swoje picie w związku z syndromem tzw. Zespołu opuszczonego gniazda. Jest to syndrom, który występuje w momencie gdy, dorosłe już dzieci opuszczają dom rodzinny, co wiąże się dla kobiety (matki), ze spadkiem ilości obowiązków, samotnością, ale też często nierozwiniętymi, ze względu na koncentrację na dziecku, zainteresowaniami lub ich brakiem. Osobną grupa kobiet uzależnionych lub nadużywających alkoholu, to grupa kobiet, która doświadczyła traumy. Nagłego wydarzenia, specyficznej sytuacji w życiu niosącej ogromny ładunek emocjonalny, stres i destabilizację. Takich jak wypadek samochodowy, nagła śmierć bliskiej osoby czy np. uczestniczenie w katastrofie. W takich sytuacjach, odtrucie alkoholowe nie wystarcza, potrzebna jest również terapia psychologiczna, która będzie miała na celu pogodzenie się ze stratą. Ważnym faktem jest też, że kobietą, ciężej jest sięgnąć po alkohol po raz pierwszy. Mają one dużo bardziej rozwinięty zmysł opieki rodzicielskiej i intensywniej rozmyślają o konsekwencjach niż mężczyźni. Właśnie dlatego mężczyźni są częstszymi osobami sięgającymi po pomoc lekarską i odtrucia, niż kobiety.

mgr Weronika Hankowska

Autor: mgr Weronika Hankowska

Ukończyła studia magisterskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku położnictwo oraz specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.  Odbyła wolontariat na oddziale położniczym i w poradni laktacyjnej Szpitala św. Zofii w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się leczeniem uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: