Najbliżsi alkoholika – wpływ i oddziaływanie

Najbliżsi alkoholika – wpływ i oddziaływanie

Najbliżsi alkoholika – wpływ i oddziaływanie

Choroba alkoholowa jest zjawiskiem dotyczącym całego grona rodziny, nie tylko osoby bezpośrednio dotkniętej tym problemem. Nastroje, emocje oraz zachowanie alkoholika zawsze mają swoje przełożenie na najbliższe otoczenie. W przypadku braku podjęcia leczenia alkoholizmu oraz przeprowadzenia procesu odtruwania może ono prowadzić nawet do rozkładu struktury rodziny. Detox jest jedynym wyjściem ratującym osobę dotkniętą alkoholizmem oraz pośrednio osoby jej najbliższe.

Alkoholik wytwarza pewną strukturę zależności z osobami, z którymi żyje. Dochodzi do zjawiska współuzależnienia członków rodziny. Poszczególne osoby przestają aktywnie rozwijać własne życie oraz sprawy. Skupiają się na kwestiach związanych z funkcjonowaniem osoby chorej. Częstym, aczkolwiek nieprawidłowym zachowaniem osób współuzależnionych są próby zmuszenia alkoholika do zaprzestania picia. Nie jest to niestety efektywne rozwiązanie. Działanie to może wyzwolić jedynie dodatkowe frustracje oraz agresję. Osobę chorą należy nakłonić do leczenia alkoholizmu. Jedynie odtruwanie (detox) jest prawidłowym wyjściem z sytuacji.

Oprócz kwestii zaniedbywania własnego życia, osoby współuzależnione mają tendencje do przejmowania niektórych niebezpiecznych zachowań od osoby chorej. Częściej rodzi się agresja, napastliwość oraz zjawisko odosobnienia. Wzrasta także prawdopodobieństwo przejścia skłonności alkoholowych na pozostałych członków rodziny. Leczenie alkoholizmu pozwala zatrzymać taki bieg wydarzeń. Będzie to dopiero początek prowadzący do procesu odtruwania organizmu społecznego jakim jest rodzina.

mgr Weronika Hankowska

Autor: mgr Weronika Hankowska

Ukończyła studia magisterskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku położnictwo oraz specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.  Odbyła wolontariat na oddziale położniczym i w poradni laktacyjnej Szpitala św. Zofii w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się leczeniem uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: