Zaburzenia psychiczne powiązane z nałogowym piciem alkoholu

Zaburzenia psychiczne powiązane z nałogowym piciem alkoholu

Zaburzenia psychiczne powiązane z nałogowym piciem alkoholu

Nałogowe picie alkoholu prowadzi do wyniszczenia organizmu i pogorszenia jego fizycznej kondycji. Silnie wpływa również na psychikę osoby uzależnionej. Spośród zaburzeń psychicznych towarzyszących nałogowemu piciu alkoholu można wyróżnić:

Depresję

To jedna z powszechniej występujących chorób psychicznych u osób nałogowo pijących alkohol. Polega na znacznym i długotrwałym obniżeniu nastroju, które prowadzi do zobojętnienia. U części ludzi depresja pojawia się w następstwie uzależnienia od alkoholu, a u innych picie spowodowane jest depresją.

Halucynozę alkoholową

Jest to zespół objawów związanych z halucynacjami i omamami słuchowymi. Schorzenie może występować zarówno w okresach trzeźwości, jak i picia. Często zdarza się, że chorzy słyszą głosy, które należą do bliskich im osób w formie nieprzyjemnych komunikatów. Nierzadko wspomniane wypowiedzi mają charakter imperatywny — namawiają do podjęcia określonych, często niebezpiecznych działań, takich jak zrobienie komuś lub sobie fizycznej krzywdy. Halucynoza alkoholowa wiąże się także z poczuciem bycia obserwowanym przez innych.

Zespół Otella

Zespół Otella to inaczej paranoja alkoholowa, która polega na urojeniach dotyczących niewierności partnerki/partnera. Osoba chora jest przekonana o byciu zdradzaną. W wyniku tego jest niezwykle podejrzliwa i każde zachowanie bliskiej osoby interpretuje jako dowód na niewierność. Chorzy na zespół Otella często śledzą, podsłuchują i przeglądają rzeczy osobiste swoich partnerów, a w towarzystwie innych osób posądzają ich o prowadzenie rozwiązłego trybu życia.

Zespół amnestyczny

Wiąże się z poważnymi problemami z pamięcią krótkotrwałą, uniemożliwia zapamiętywanie i przywoływanie świeżych informacji. Chorzy tracą poczucie czasu, stają się apatyczni, a braki w pamięci wypełniają nieprawdziwymi, wymyślonymi przez siebie historiami.

Wszystkie wyżej wymienione choroby znacznie obniżają jakość życia i utrudniają wyjście z nałogu. Podczas walki z uzależnieniem pacjent powinien otrzymać również wsparcie psychologiczne.

mgr Weronika Hankowska

Autor: mgr Weronika Hankowska

Ukończyła studia magisterskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku położnictwo oraz specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.  Odbyła wolontariat na oddziale położniczym i w poradni laktacyjnej Szpitala św. Zofii w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się leczeniem uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: