Objawy nawrotu choroby alkoholowej

Objawy nawrotu choroby alkoholowej

Objawy nawrotu choroby alkoholowej

Leczenie uzależnienia od alkoholu to zazwyczaj długotrwały i dość skomplikowany proces. Zdarza się, że nawet wieloletni abstynenci wracają do nadmiernego picia, a ich droga do wyjścia z nałogu rozpoczyna się od początku. Mechanizm nawrotu choroby alkoholowej jest związany ze zmianą sposobu myślenia, w tym przekonania osoby uzależnionej co do możliwości samodzielnego kontrolowania. Lista sygnałów ostrzegawczych, które mogą wskazywać na powrót problemu bywa długa.

Pierwsze symptomy – pogorszenie samopoczucia

Alkoholikowi towarzyszy poczucie niepokoju oraz rozdrażnienia przypominające momentami okres przed podjęciem terapii. Osoba uzależniona coraz częściej cierpi z powodu pojawiających się zmian nastrojów, słabo radzi sobie w sytuacjach stresogennych, jak również bywa bardziej podatna na lęki. Pomimo tego faktu wypiera takie myślenie i nadal stara się żyć w znanym świecie iluzji.

Mechanizmy obronne

W tej fazie nawrotu choroby alkoholowej pojawia się często zaprzeczanie, czyli negowanie istnienia problemu. Próba ucieczki od trudności nasila tendencję do zachowań kompulsywno-obsesyjnych lub chory wykazuje skłonność do izolacji. Następuje poważny kryzys, który trudno przezwyciężyć bez pomocy innych osób.

Kolejny etap – demobilizacja i dezorientacja

Utrata zdolności do działania oraz konstruktywnego planowania powoduje irytację lub uciekanie się do myślenia życzeniowego. Większość planów kończy się niepowodzeniem, więc osoba uzależniona ma wrażenie, że nic jej nie wychodzi. Mogą też pojawić się zaburzenia snu czy odżywania, a także zaniedbywanie codziennych obowiązków. Chory zaczyna postępować dość chaotycznie.

Faza końcowa – utrata kontroli i powrót do nałogu

Alkoholik opuszcza spotkania terapeutyczne, ewentualnie pojawia się na nich nieregularnie. Bywa, że przestaje mieć zaufanie do ludzi, a nawet do samego siebie. Zaczyna myśleć o powrocie do picia alkoholu, ostatecznie decyduje się na ten krok. Z czasem osoba uzależniona zdaje sobie sprawę, że zaczyna rujnować swoje życie na nowo.

mgr Weronika Hankowska

Autor: mgr Weronika Hankowska

Ukończyła studia magisterskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku położnictwo oraz specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.  Odbyła wolontariat na oddziale położniczym i w poradni laktacyjnej Szpitala św. Zofii w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się leczeniem uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: