Jak alkoholizm rodzica wpływa na dziecko?

Jak alkoholizm rodzica wpływa na dziecko?

Jak alkoholizm rodzica wpływa na dziecko?

Osoby zmagające się z chorobą alkoholową szkodzą nie tylko sobie samym, ale również innym ludziom w ich otoczeniu – zwłaszcza bliskim. Dotyczy to szczególnie dzieci uzależnionego rodzica. Najmłodsi członkowie rodziny często pozostają bezbronni wobec choroby swojego opiekuna, a traumatyczne doświadczenia często zostają z nimi na całe życie.

Życie w ciągłym stresie i wykluczenie społeczne

Dziecko dorastające w otoczeniu osoby uzależnionej przeżywa na co dzień ogromny stres. Rodzic w stanie upojenia alkoholowego zachowuje się w sposób nieprzewidywalny i nierzadko niebezpieczny. Dzieci boją się przez to, czy nie zostaną ukarane fizycznie za jakiekolwiek – faktyczne lub wymyślone – przewinienie. Do tego dochodzi znęcanie się psychiczne, a w skrajnych przypadkach molestowanie. Ale nawet bez bicia i poniżania dziecko potrafi się obwiniać o chorobę alkoholową swojego rodzica. Życie w nieustającym poczuciu winy negatywnie wpływa na rozwój młodego człowieka.

Dotyczy to także jego kontaktów towarzyskich. Dziecko, które wstydzi się swojej rodziny i żyje w ciągłym stresie, nie jest w stanie nawiązać prawidłowych relacji społecznych. Nie zaprasza znajomych do domu, nie potrafi rozmawiać o swoich problemach – tłumi w sobie emocje. Przez to nie otrzymuje żadnego wsparcia od swoich rówieśników, a w efekcie zrywa wszelkie kontakty. Może to doprowadzić także do wejścia w nieodpowiednie środowisko.

Pozostawienie trwałego śladu na psychice

Wykluczanie z grupy rówieśniczej, a także nieustający stres mocno odbija się na psychice najmłodszych – i to akurat w momencie, gdy kształtują się ich postawy społeczne oraz charakter. Tak narażone dziecko staje się w konsekwencji bardzo nieufne. Trudne dzieciństwo będzie rzutować na jakość relacji w dorosłym życiu. To szczególnie widoczne w momencie zakładania własnej rodziny, która ma większe predyspozycje do bycia dysfunkcyjną ze względu na zaburzoną wizję domu rodzinnego. Oprócz tego dziecko wychowywane w domu z problemem alkoholowym cechuje obniżone poczucie własnej wartości, które odreagowywane jest trudną do kontroli agresją.

Nie można też zapominać, że dziecko wychowywane przez osobę cierpiącą na chorobę alkoholową samo wykazuje większą skłonność do uzależnień.

mgr Weronika Hankowska

Autor: mgr Weronika Hankowska

Ukończyła studia magisterskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku położnictwo oraz specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.  Odbyła wolontariat na oddziale położniczym i w poradni laktacyjnej Szpitala św. Zofii w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się leczeniem uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: