Jak wyjść z uzależnienia od amfetaminy?

Jak wyjść z uzależnienia od amfetaminy?

Jak wyjść z uzależnienia od amfetaminy?

Spośród wszystkich dostępnych w Polsce narkotyków, amfetamina to zdecydowanie najpopularniejsza i jedna z najsilniej uzależniających substancji psychoaktywnych. W narkomanię popadają zarówno osoby młode, którym dodatkowa stymulacja ma „pomóc” w osiągnięciu dobrych wyników na egzaminach, jak i ludzie starsi. Niezależnie od wieku, nałóg działa niezwykle destrukcyjne, zarówno dla zdrowia narkomana, jak i dla całego jego otoczenia.

Amfetamina – objawy i skutki uzależnienia

Uzależnienie od tego narkotyku można podzielić na etapy. Pierwszym z nich jest chęć spróbowania nowej substancji, bardzo często powstająca pod wpływem otoczenia. Ważny symptom dla rodziny to np. nagła zmiana towarzystwa czy porzucenie dotychczasowych pasji i zainteresowań przez osobę, co do której podejrzewamy, że może się narkotyzować. Kolejny etap stanowią zmiany w zachowaniu, przekładające się m.in. na lekceważenie obowiązków domowych czy służbowych. Obawy uzależnienia zdradza również wygląd czy zmiana nawyków: amfetamina powoduje rozszerzenie źrenic, problemy ze snem, nadpobudliwość, czy nagłe zmiany nastrojów, w tym przechodzenie od euforii w depresję.

Jako twardy narkotyk, powoduje liczne negatywne skutki w organizmie zażywającej ją osoby. Mowa tu przede wszystkim o znacznym zwiększeniu ryzyka wystąpienia chorób serca, zawałów, choroby wieńcowej czy nadciśnienia. Właśnie dlatego tak ważne jest, by szybko uznać własne uzależnienie oraz postanowić jego wyleczenie. Pragnienia sięgnięcia po pomoc nie da się zaszczepić w nikim siłą – narkoman sam musi rozumieć swoją sytuację i podjąć odpowiednie kroki, które pozwolą mu wyjść z nałogu.

Jak leczy się uzależnienie od amfetaminy?

Podobnie jak w przypadku innych środków psychoaktywnych, również leczenie uzależnienia od amfetaminy przebiega dwuetapowo. Pierwszym etapem jest detoksykacja organizmu pozwalająca na jego całkowite oczyszczenie z toksycznych substancji. Łączy się ją z terapią farmakologiczną, mającą na celu wzmocnienie organizmu i złagodzenie objawów zespołu odstawienia narkotyku. Kolejny etap to psychoterapia grupowa oraz indywidualna pod okiem specjalistów leczenia uzależnień. Kuracja każdorazowo powinna zostać dostosowana do stopnia uzależnienia oraz do efektów leczenia.

Wychodzenie z uzależnienia od amfetaminy to trudny i długotrwały proces. Osoba, która chcę się poddać leczeniu, powinna mieć zapewnione wsparcie i pomoc bliskich, zarówno na każdym etapie trwania terapii, jak i po jej zakończeniu.

Dla wielu uzależnionych najtrudniejszy jest pierwszy krok, czyli zaprzestanie przyjmowania używki. Muszą się wtedy zmierzyć z poważnym problemem zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Odstawieniu towarzyszy szereg uciążliwych symptomów zespołu abstynencyjnego, z którymi trzeba się zmierzyć.

Odstawienie amfetaminy objawy

W odróżnieniu np. od narkotyków opioidowych odstawienie amfetaminy nie wiąże się z nagłym wystąpieniem objawów. Za tempo reakcji organizmu odpowiada wolniejszy przebieg metabolizmu substancji aktywnej. Zazwyczaj osoba tkwiąca w nałogu zaczyna odczuwać dyskomfort mniej więcej po dwunastu godzinach od ostatniego kontaktu z narkotykiem.

Główne symptomy odstawienia amfetaminy to stany depresyjne oraz zmęczenie. Chory popada w przygnębienie, staje się bardziej drażliwy, a jednocześnie małomówny. Może borykać się z bólami głowy oraz obniżonym napięciem mięśniowym.

Inne objawy odstawienia amfetaminy

Intensywność symptomów odstawienia może mieć różny poziom, różne mogą być także same objawy. Najważniejsze jednak, aby uzależnionego nie pozostawiać samego z jego problemem. Ma to olbrzymie znaczenie zwłaszcza w okresie, gdy postanawia sobie pomóc – chce wyjść z nałogu.

Samodzielne odstawienie używki może mieć tragiczne konsekwencje. Największe nasilenie objawów zespołu abstynencyjnego występuje w okolicach 2-3 dnia. Między innymi, mogą pojawiać się myśli samobójcze. Niekiedy zaprzestanie przyjmowania amfetaminy wywołuje groźne powikłania. Chory nie może być sam, musi znajdować się pod opieką specjalistów, którzy w razie potrzeby szybko zastosują odpowiednie leczenie.

mgr Weronika Hankowska

Autor: mgr Weronika Hankowska

Ukończyła studia magisterskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku położnictwo oraz specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.  Odbyła wolontariat na oddziale położniczym i w poradni laktacyjnej Szpitala św. Zofii w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się leczeniem uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: