Jak alkohol wpływa na mózg człowieka?

Jak alkohol wpływa na mózg człowieka?

Jak alkohol wpływa na mózg człowieka?

Spożywanie alkoholu negatywnie wpływa na pracę mózgu, dlatego jest on szczególnie niebezpieczny dla naszego zdrowia. W przypadku jednorazowego i krótkotrwałego picia napojów alkoholowych dochodzi do czasowej utraty świadomości, kontroli nad zachowaniem oraz chwiejności emocjonalnej. Osoba będąca w stanie upojenia alkoholowego nie kontroluje swojego zachowania, mogą wówczas pojawić się działania destrukcyjne, takie jak samookaleczenie się, nadmierna agresja i skłonność do czynów zabronionych (kradzieże, bójki, akty wandalizmu).

Natomiast długotrwałe spożywanie napojów alkoholowych trwale uszkadza struktury połączeń nerwowych, prowadząc do nieodwracalnych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym. Mózg człowieka jest niezwykle czułym i wrażliwym organem. Wszelkie urazy wywołane przez działanie czynników zewnętrznych regenerują się bardzo powoli.

Uszkodzenia wynikające ze spożywania alkoholu w znacznych ilościach przez długi czas są nieodwracalne. Dochodzi wówczas do degradacji połączeń nerwowych i stopniowego zaniku mózgu. Jego objętość zmniejsza się wskutek kurczenia, powodując upośledzenie wszelkich czynności niezbędnych do sprawnego funkcjonowania człowieka. To mózg jest głównym narządem odpowiadającym za właściwą pracę organów oraz stymulowanie prawidłowych zachowań.

Wskutek spożywania alkoholu zaburzone zostają jego funkcje. Dochodzi do różnego rodzaju schorzeń somatycznych (marskość wątroby, zaburzenia pracy serca), psychicznych i neurologicznych. Osoby młode oraz kobiety powinny szczególnie zwracać uwagę na destrukcyjne działanie alkoholu na centralny układ nerwowy, ponieważ to one są najbardziej narażone na występowanie negatywnych skutków. Alkohol upośledza funkcjonowanie układu limbicznego opowiadającego za pamięć, koncentrację oraz utrzymywanie prawidłowych emocji. W neuronach ciała migdałowatego (będącego częścią wspomnianego układu limbicznego) dochodzi do zakłócenia równowagi białkowej, co w konsekwencji przekłada się na powstawanie stanów lękowych w dorosłym życiu.

Trwałe uszkodzenia w układzie limbicznym (również w hipokampie będącym jego głównym elementem) doprowadzają do upośledzenia przyswajania i zapamiętywania nowych treści. Zakłócone są funkcje poznawcze, dochodzi do przedwczesnego otępienia intelektualnego, a także zaniku zdolności analitycznych oraz logicznego myślenia. Długotrwałe spożywanie alkoholu wpływa również na trwałą niestabilność emocjonalną. Natomiast w zaawansowanych stadiach rozwoju choroby alkoholowej pojawiają się halucynacje słuchowe, zapachowe czy wzrokowe, a także stany depresyjne i częste załamania nerwowe, prowadzące do podejmowania prób samobójczych.

mgr Weronika Hankowska

Autor: mgr Weronika Hankowska

Ukończyła studia magisterskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku położnictwo oraz specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.  Odbyła wolontariat na oddziale położniczym i w poradni laktacyjnej Szpitala św. Zofii w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się leczeniem uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: