Problem dopalaczy

Problem dopalaczy

Problem dopalaczy

Tematyka odtruwania narkotykowego oraz alkoholowego często wiąże się z funkcjonowaniem zjawiska dopalaczy oraz procesu ich odtrucia. Jest to niezwykle ważne z perspektywy całości zagadnienia jakim jest leczenie uzależnień.

Dopalacze nie są sprecyzowanym związkiem, przez co znacznie utrudnione jest ich odtruwanie. O ile skład amfetaminy czy kokainy jest powszechnie znany specjalistom, o tyle skład dopalaczy nigdy nie jest łatwo definiowalny. Środki te posiadają wiele domieszek oraz dodatków, które znacząco mogą wpływać na stan zdrowia osoby zażywającej. Skutecznie też, komplikuje to proces odtrucia organizmu z toksycznych związków. Niepokojący wydaje się również fakt, iż środki te potrafią uzależniać. Osoba utrzymująca stały kontakt z dopalaczami często zmuszona jest w końcu udać się do poradni leczenia uzależnień.

Niestety, objawowo trudno jest odróżnić niekiedy oddziaływanie narkotyków od dopalaczy. Tak jak w przypadku tych pierwszych typowymi objawami jest nadpobudliwość psychoruchowa, bezsenność czy też nadaktywność serca związana z przyspieszonych rytmem bicia. Zdarza się, iż osoba będąca pod wpływem działania środków nie jest w stanie stwierdzić co wzięła, gdyż została po prostu poczęstowana. Proces odtrucia dopalaczy wydaje się więc niezwykle trudny w fazie identyfikacji środka. Niestety, etap odtruwania nie zawsze wiąże się z końcem przygody z dopalaczami. Zazwyczaj konieczne jest także podjęcie walki w postaci leczenia uzależnienia.

mgr Weronika Hankowska

Autor: mgr Weronika Hankowska

Ukończyła studia magisterskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku położnictwo oraz specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.  Odbyła wolontariat na oddziale położniczym i w poradni laktacyjnej Szpitala św. Zofii w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się leczeniem uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: