Pracoholizm a alkoholizm

Pracoholizm a alkoholizm

We współczesnym świecie, w którym dominuje kultura sukcesu i nieustanna chęć osiągania jak najwyższego statusu społecznego sprawia, że coraz więcej czasu poświęcamy na pracę. Z reguły taka postawa jest akceptowana przez otoczenie, a nawet wręcz pochwalana. Tymczasem nadmierne angażowanie się w obowiązki zawodowe, może przerodzić się w pracoholizm, prowadzący do rozmaitych współistniejących nałogów, m.in.: alkoholizmu. Poniżej opisujemy korelację między tymi dwoma uzależnieniami, które wbrew pozorom mają wiele wspólnych elementów.

Cechy pracoholizmu i alkoholizmu

Pracoholizm to psychiczne oraz emocjonalne uzależnienie od wykonywania czynności związanych z pracą, którego konsekwencją jest zaniedbywanie innych obszarów życia, takich jak: zdrowie, odpoczynek, rodzina, czy hobby. Charakteryzuje się nieustannym nakładaniem na siebie dodatkowych zadań i  stawianiem zbyt wysokich wymagań oraz brakiem satysfakcji z osiągniętych sukcesów zawodowych. Natomiast alkoholizm to zaburzenie objawiające się utratą kontroli ilości spożywanego alkoholu, osoba uzależniona od niego stopniowo zaczyna zaniedbywać inne sfery swojego życia, po to, aby móc poświęcać się nałogowi.

Czy pracoholizm może doprowadzić do alkoholizmu?

Ciągły stres i przemęczenie wynikające z nadmiaru obowiązków zawodowych sukcesywnie nakładanych na siebie przez osobę uzależnioną od pracy sprzyjają sięganiu po alkohol. Chwilowe odurzenie się, spowodowane wypiciem kilku piw lub kieliszków wina, po całym dniu ciężkiej pracy ma na celu poprawę nastroju, zredukowanie stresu oraz sprawienie przyjemności osobie uzależnionej od pracy. Jednostka czuję się przez pewien czas lepiej, lecz z czasem potrzebuje coraz większych ilości alkoholu. Badania pokazują korelację między uzależnieniem od pracy i od napojów alkoholowych. Mechanizm wejścia w nałóg jest ten sam – ucieczka od problemów, z którymi trudno poradzić sobie samodzielnie.

Często pracoholicy szukają w pracy dowartościowania się oraz zwiększenia poczucia własnej wartości,  poprzez stawianie sobie coraz wyżej poprzeczki i wykonywanie większej liczby zadań.  Efektem tego jest nieustanne napięcie,  stres, wyczerpanie psychiczne i fizyczne, a także frustracja. To one nierzadko są powodem sięgania po alkohol, który osłabia organizm, powadzi do zaburzeń koncentracji, co w konsekwencji przekłada się na złą jakość wykonywanej pracy oraz większą ilość popełnianych błędów.

Skutkiem takich zdarzeń może być utrata pracy, a to u pracoholika pogłębi nałóg związany ze spożywaniem alkoholu, a także spowoduje zastąpienie jednego nałogu innym. Reasumując, pracoholizm może stać się nie tylko uzależnieniem współistniejącym z alkoholizmem, lecz również go pogłębić, a także spowodować, że osoba, która nigdy nie spożywała alkoholu, zacznie go nadużywać.

mgr Weronika Hankowska

Autor: mgr Weronika Hankowska

Ukończyła studia magisterskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku położnictwo oraz specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.  Odbyła wolontariat na oddziale położniczym i w poradni laktacyjnej Szpitala św. Zofii w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się leczeniem uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: