Kontrolowanie picia

Kontrolowanie picia

Osoby zdrowe stosują się do zasady kontrolowanego picia tzn. nie pijąc we wczesnych godzinach, prowadząc samochód, w pracy, czy kiedy sprawują opiekę nad dzieckiem, czyli we wszystkich sytuacjach kiedy istnieje możliwość wyrządzenia krzywdy osobie pijącej oraz jej otoczeniu. Człowiek uzależniony nie potrafi ograniczyć spożywania alkoholu lub nawet nie widzi potrzeby ograniczenia. Często już picie towarzyskie sprawia przyjemność, wzrost ochoty i tolerancji alkoholu tzw. „mocna głowa”.

FAZA OSTRZEGAWCZA

• szukanie okazji do picia
• inicjowane wypijanie alkoholu
• po wypiciu jeszcze lepsze samopoczucie
• alkohol przynosi ulgę
• rozpoczęte picie kończy się urwaniem filmu
• próby picia ukrytego, w samotności, na kaca

FAZA KRYTYCZNA – TZW. „KLIN”

• „klin” – przynosi ulgę
• zaniedbywanie rodziny
• konflikty małżeńskie
• usprawiedliwianie picia licznymi okazjami
• wzrost agresywności
• nieregularne odżywianie się
• zaniedbanie wyglądu zewnętrznego
• picie ciągami na przemian z okresami całkowitej abstynencji
• zaburzenia popędu seksualnego

Tu zaczyna się utrata kontroli – mechanizmy kontroli zostały zniszczone przez alkohol i nie ma powrotu do kontrolowane go picia.

• picie poranne
• okresy długotrwałego picia
• upijanie się w samotności
• spadek tolerancji na alkohol
• sięganie po alkohol niekomsukcyjny
• rozpad więzi rodzinnej
• kradzieże w celu zdobycia alkoholu
• psychozy alkoholowe
• choroby somatyczne
• alkohol staje się jedynym celem w życiu
• skrajne wyczerpanie

Leczenie odwykowe można zacząć w każdej fazie choroby

Pierwszy etap to rozpoznanie uzależnienia
• tworzenie planu swoich zainteresowań
• uznanie swojej bezsilności wobec alkoholu
• korzystanie z podpórek farmakologicznych np. Esperal
• otwarcie się na informacje o chorobie alkoholowej
• budowanie świadomości problemu uzależnienia od alkoholu
• leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych i somatycznych
• odtrucie, przerwanie ciągu, odtruwanie organizmu

mgr Weronika Hankowska

Autor: mgr Weronika Hankowska

Ukończyła studia magisterskie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku położnictwo oraz specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.  Odbyła wolontariat na oddziale położniczym i w poradni laktacyjnej Szpitala św. Zofii w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się leczeniem uzależnień od alkoholu i narkotyków.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować: